Niet van toepassing op in het engels


14.03.2019 Auteur: Coşkun

België voert ook aan dat staatssteunregels niet van toepassing zijn in situaties waarin dispariteiten tussen nationale belastingstelsels bestaan doordat harmonisering op EU-niveau ontbreekt.

De hierin genoemde procedure van kwijting is op mijn situatie niet van toepassing.

Another possibility would be to use international conventions where appropriate. Voorbeelden zien die not subject bevatten 8 voorbeelden met overeenstemmingen. The first subparagraph shall not apply to credit ratings that are distributed by subscription.

Dutch     Het in lid 1 bedoelde verbod is niet van toepassing op mededingingstarieven. Deze richtlijn mag niet van toepassing zijn op een aantal lichte strafbare feiten. The shaded cells indicate where information is not applicable. Deze richtlijn is niet van toepassing op notarissen die bevoegdheden van openbaar gezag uitoefenen.

Dutch Maar deze theorie kan amper van toepassing zijn op de huidige situatie in Europa. Some exemptions applyirrelevant to the case at hand. Similar translations Similar translations for "niet van toepassing" in English.

Zelfs als het dat wel was, in that case is not Article 36 applicable. This Directive shall not apply to self-employed workers.

Dutch Per abuis zijn echter de normen voor ammoniak niet van toepassing voor alle installaties. Dutch Ook wij vinden dat de parlementaire immuniteit in dit geval niet van toepassing is. Vertaling van "niet van toepassing" in Engels Bekijk ook:

Dutch Deze specifieke richtlijn zal in het Verenigd Koninkrijk niet van toepassing zijn. There is an international convention, and that naturally remains applicable here. Dutch De uitdrukking van Jimmy Provan " one share - one vote " is niet van toepassing op Europa.

This Directive shall not apply to self-employed workers. Consequently, the EIA Directive would not apply at this stage.

Deze richtlijn is niet van toepassing op kredietverenigingen die door nationale wetgeving worden gereguleerd. Voorbeelden zien voor de vertaling do not apply 87 voorbeelden met overeenstemmingen, niet van toepassing op in het engels. This Regulation should not, na de toetreding niet van toepassing zijn, apply to processing activities for those purposes. Uitdrukkingen Spreek als een moedertaalspreker Handige zegswijzen en uitdrukkingen vertaald vanuit het Nederlands naar 28 talen.

Those entries which are not applicable to the certified vehicle can be supressed.

"niet van toepassing" English translation

Voorbeelden zien voor de vertaling do not apply 87 voorbeelden met overeenstemmingen. This Directive shall not apply to services mainly geared to long-term care. My second question is, in that case is not Article 36 applicable?

English application use employment. Voorbeelden zien voor de vertaling not subject 34 voorbeelden met overeenstemmingen.

Voorbeelden zien voor de vertaling not apply voorbeelden met overeenstemmingen. This does not apply where the questions do not apply. Dutch De uitdrukking van Jimmy Provan " one share - one vote " is niet van toepassing op Europa.

"niet van toepassing" vertalen - Engels

Dutch Dit is echter nog niet van toepassing en kan dus ook niet vandaag worden geëvalueerd. Voorbeelden zien voor de vertaling cannot be applied 8 voorbeelden met overeenstemmingen. Voorbeelden zien voor de vertaling not applicable voorbeelden met overeenstemmingen.

This Directive should not apply in respect of certain minor offences. The first subparagraph shall not apply to credit ratings that are distributed by subscription.

The first subparagraph shall not apply to credit ratings that are distributed by subscription. Dutch Daarom zijn de concurrentievoorschriften van de Gemeenschap niet van toepassing op pure gedragsregels.

Woordenboek Werkwoorden Uitdrukkingen Spelletjes Meer bij bab. Dutch Ook wij vinden dat de parlementaire immuniteit in dit geval niet van toepassing is.

Voorbeelden zien die cannot apply bevatten 11 voorbeelden met overeenstemmingen. Dutch Per abuis zijn echter de normen voor ammoniak niet van toepassing voor alle installaties. Dit lid is niet van toepassing op alcoholhoudende ruud zwaan en rowena uit elkaar. Dutch Ten slotte is de richtlijn niet van toepassing op geslachtscellen! Dutch Mijn niet van toepassing op in het engels opmerking gaat over de toepassing van de wetgeving in de lidstaten.

Zojuist vertaald

Dutch Omdat het bedrijf in kwestie geen dominante positie inneemt is dat niet van toepassing. Dutch Voor zover ik weet is het Duitse recht niet van toepassing op dat gebied. Dutch is dit verdrag niet van toepassing op de Faeröereilanden en evenmin op Groenland;. Consequently, the EIA Directive would not apply at this stage.

Dutch Maar deze theorie kan amper van toepassing zijn op de huidige situatie in Europa. Voorbeelden zien die not subject bevatten 8 voorbeelden met overeenstemmingen. English application use employment. Dutch Dit is echter nog niet van toepassing en kan dus ook niet vandaag worden gevalueerd.


Gerelateerde publicaties:

E-mail: mail@ferrellfor24.com
Adverteren op de portal ferrellfor24.com