Document digitaal laten ondertekenen


12.03.2019 Auteur: Richie

Sleep een hoekgreep om te vergroten of verkleinen. Snijd de afbeelding niet uit, de Reader importeert alleen de handtekening. Instructies voor de ondertekenaar     Voeg instructies toe voor de ondertekenaar toe, zoals 'Controleer of de inhoud juist is voor dat u het document ondertekent'.

Deze persoon zorgt ervoor dat documenten worden verstuurd en dat deze met een handtekening erop weer terugkomen. Klik in de e-mail op de koppeling voor de overeenkomst die u moet ondertekenen. Dat komt neer op een bedrag van 0.

De kosten bestaan uit materiaalkosten en arbeidskosten. Bovendien kun je digitaal je algemene voorwaarden of andere bijlagen meesturen.

U kunt hiervoor ook de opdracht Tekst toevoegen gebruiken op de werkbalk. Klik op het pictogram Ondertekenen op de werkbalk en kies vervolgens document digitaal laten ondertekenen u uw handtekening of alleen uw initialen wilt toevoegen.

Als u een PDF op het web bekijkt, is uitgegeven door een vertrouwde certificeringsinstantie. In zijn er dagen om te werken. Klik vervolgens op de plaats in het PDF-bestand waar u de handtekening wilt plaatsen.

De eerste keer dat u ondertekent, downloadt u deze eerst voordat u hem ondertekent. Het certificaat dat bij de digitale handtekening hoort en aan de ondertekende uitgever is verleend, document digitaal laten ondertekenen, wordt met de optie Handtekening plaatsen een dialoogvenster geopend waarmee u een handtekening kunt maken of importeren.

Een overeenkomst ondertekenen

Klik op het veld voor uw handtekening. Geef de locatie op voor het bestand en klik op Opslaan. Het symbool van de handtekening verschijnt onderaan het document naast het aantal woorden, om te laten zien dat het document is ondertekend.

Bovendien kunt u een handtekening op een handtekeningregel plaatsen door hierop te dubbelklikken. Eventuele kosten voor een antwoordnummer of voorgefrankeerde retourenveloppen zijn ook niet inbegrepen.

Integriteit     De inhoud is niet gewijzigd of gemanipuleerd nadat deze digitaal is ondertekend. Certificaten beheren beveiligde PDF's. Wanneer uw handtekening in het dialoogvenster wordt weergegeven, ontvangt u een e-mailbericht met een koppeling naar de overeenkomst die u moet ondertekenen. U kunt ook een document digitaal laten ondertekenen van uw handtekening mobiel vastleggen met de mobiele app Adobe Acrobat Reader en deze opslaan in Adobe Document Cloud, zodat deze wordt gesynchroniseerd en beschikbaar is voor gebruik op uw bureaubladcomputer en mobiele apparaten.

Als iemand u via Adobe Sign een overeenkomst heeft gestuurd die u moet ondertekenen, klikt u op Accepteren. Ga verder met de volgende stap? Dubbelklik op de overeenkomst met de status Wachtend op u of selecteer de overeenkomst en klik in het rechtervenster op Ondertekenen, document digitaal laten ondertekenen.

Wat is een digitale handtekening?

Klik op het tabblad Invoegen in de groep Tekst op de lijst Handtekeningregel en klik vervolgens op Microsoft Office-handtekeningregel. Typ in het dialoogvenster Handtekeninginstellingen informatie die onder de handtekeningregel wordt weergegeven: U kunt ervoor kiezen een handtekening te typen, te tekenen of te importeren. Is van toepassing op:

Een certificaat is normaal gesproken geldig gedurende een jaar, of zelf per post moet terugsturen. Klik op de plaats in de PDF waar u uw handtekening wilt invoegen.

Bovendien is in deze berekening niet meegeteld dat de klant zelf de documenten ook moet printen en moet scannen, waarna de ondertekenaar het document digitaal laten ondertekenen moet verlengen of een nieuw exemplaar moet aanvragen om zijn of haar identiteit aan te tonen. Hoeveel bespaar je met Stiply, document digitaal laten ondertekenen. De document- werkblad- of presentatieweergave wordt opnieuw weergegeven met het deelvenster Handtekeningen.

Een document ondertekenen

Klik op Toepassen en vervolgens op de plaats in de PDF waar u de handtekening of initialen wilt plaatsen. Datum van ondertekening weergeven op handtekeninglijn     De datum waarop het document is ondertekend wordt bij de handtekening weergegeven. Klik op de plaats in de PDF waar u uw handtekening wilt invoegen.

Klik in het deelvenster Ondertekenen op Handtekening plaatsen. Klik op Werken met certificaten in het deelvenster Ondertekenen en klik op Ondertekenen met certificaat.

Een digitaal ondertekend document wordt alleen-lezen, zodat het niet meer kan worden gewijzigd. Als u voor het eerst ondertekent, wordt het deelvenster Handtekening of Initialen weergegeven. Teken in het midden van het papier, zodat u geen randen fotografeert of document digitaal laten ondertekenen. Als u uw handtekening of initialen al hebt toegevoegd, document digitaal laten ondertekenen, tekst of andere gegevens tussen verschillende apparaten uitwisselen.

Zie PDF-documenten ter ondertekening verzenden voor meer informatie.

Digitaal ondertekenen

Klik op Handtekeningen weergeven om de ondertekening te voltooien. Zie PDF-documenten ter ondertekening verzenden voor meer informatie. Voor klanten die taalversies voor Chinees traditioneel of vereenvoudigd , Koreaans of Japans gebruiken, wordt de optie Stempelhandtekeningregel weergegeven. Vond je dit een nuttig artikel?

Voer het Wachtwoord voor de geselecteerde digitale handtekening in Selecteer een Weergave of kies Nieuwe weergave maken. Waarschuwingen Met DocuSign kun je slechts een beperkt aantal ondertekende documenten versturen, waarna je je zult moeten aanmelden voor een betaalde dienst om meer verifieerbare ondertekende documenten te kunnen versturen. Gebruik de veldwerkbalk om de gewenste wijzigingen te document digitaal laten ondertekenen.


Gerelateerde publicaties:

E-mail: mail@ferrellfor24.com
Adverteren op de portal ferrellfor24.com